Psychoterapia

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna jest jednym z kilku podejść psychoterapeutycznych. Wywodzi się z psychoanalizy. Psychoterapia to forma leczenia zaburzeń psychicznych (nerwic, zaburzeń osobowości, lękowych, depresyjnych), pewnego rodzaju interwencja, która ma doprowadzić do „wyleczenia”, lepszego i bardziej efektywnego funkcjonowania jednostki, a także do wypracowania sposobów radzenia sobie z problemami. Psychoterapia pozwala nam zrozumieć przyczynę swoich objawów, problemów psychologicznych, pomaga w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów. Dzięki psychoterapii stajemy się bardziej świadomi siebie i żyjemy bardziej świadomie, w zgodzie ze swoimi potrzebami. Psychoterapia toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli więź między pacjentem a terapeutą. Skupia się na tym, jakie zjawiska (przeżycia) zachodzą w relacji między nimi.

Podejście zakłada, że na życie człowieka mają wpływ:

  • nieświadome mechanizmy wewnętrzne
  • nierozwiązane konflikty wewnętrzne
  • ukryte potrzeby

Rola terapeuty

Terapeuta dostosowuje swoją aktywność do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Poszukuje wspólnie z pacjentem nowego rozumienia, nie doradza. Nie narzuca tematów, które trzeba poruszyć. Pacjent jest zachęcany do tego, aby ugłaśniać myśli, które przychodzą mu do głowy – nie cenzurując ich. Terapeuta stara się w trakcie rozmowy zachować powściągliwość, stworzyć warunki dające pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, dzięki którym będzie mógł on otworzyć się sam przed sobą i przepracować trudne obszary psychiczne swojego życia oraz uświadomić sobie istotę swoich problemów.

Jak wygląda psychoterapia

Sesja psychoterapeutyczna trwa zwyczajowo 45-50 minut. W tygodniu odbywa się minimum jedna sesja, w stałym terminie, zawsze z tym samym specjalistą. Czas trwania terapii jest sprawą bardzo indywidualną – najczęściej zależy od trudności pacjenta i jego motywacji do zmiany – w przybliżeniu można określić przedział czasowy od 6 miesięcy nawet do kilku lat. Po konsultacjach psychologicznych terapeuta ustala z pacjentem kontrakt zawierający cele terapii, czas trwania terapii, miejsce terapii, warunki współpracy, płatność za sesję.