Oferta

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z terapeutą, którego celem jest pomoc w określeniu zgłaszanego problemu, identyfikacja trudności pacjenta i opracowanie konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją. Konsultacja kończy się decyzją o rozpoczęciu psychoterapii bądź wskazaniem innego rodzaju specjalistycznej pomocy . Konsultacja odbywa się zazwyczaj w czasie 1-3 spotkań.

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne odbywa się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Czasami wystarczy jedno bądź kilka spotkań, by inaczej spojrzeć na problemy, jakich doświadczasz i dokonać zmian w swoim życiu. Poradnictwo psychologiczne może stać się też wstępem do psychoterapii.

Indywidualna terapia psychodynamiczna

Celem psychoterapii jest poprawienie stanu psychicznego oraz zmiana sposobu zachowania, myślenia i przeżywania na bardziej przystosowawczy. Psychoterapia jest formą leczenia zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i nerwicowych, zaburzeń odżywiania , depresji i innych zaburzeń natury psychologicznej.