Witam

Małgorzata Ganczarska

Jestem psychologiem – psychoterapeutą, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i uczestnikiem certyfikowanej Szkoły Psychoterapii organizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie - ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Przy tym samym Instytucie ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego.

Obecnie prowadzę własną praktykę psychologiczną w Stargardzie Szczecińskim, pracując w paradygmacie psychodynamicznym. Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości, nerwicy, depresji oraz wszelkimi trudnościami natury psychicznej. Pracuję także jako psycholog w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim.

Oprócz konsultacji i terapii indywidualnej prowadzę warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności miękkich takich jak: asertywność, zarządzanie konfliktem, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Doświadczenie na stanowisku psychologa zdobywałam także w Wojewódzkiej Komendzie Policji, gdzie rekrutowałam kandydatów do policji, prowadziłam szkolenia z zakresu profilaktyki tj. umiejętności radzenia sobie ze stresem czy przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Udzielałam także wsparcia psychologicznego policjantom wymagającym profesjonalnej pomocy.

Cenne doświadczenie zawodowe zbierałam także pracując jako psycholog/doradca osobisty w projektach outplecementowych, których celem było wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym.

Ukończyłam także szkolenie „Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym” prowadzone przez Pracownie Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Osobom zainteresowanym wyborem odpowiedniej ścieżki zawodowej polecam indywidualne spotkanie podczas którego można będzie wypełnić testy psychologiczne, które umożliwiają diagnozę zainteresowań uczniów gimnazjów i szkół średnich, a także osób dorosłych.

Małgorzata Ganczarska

Sprawdź czy potrzebujesz terapii

Jak wygląda pierwsze spotkanie?